Kiinteistötarkastus

Sjöman Oy

Rakennusten korjausrakentamisen konsultointi

Kiinteistötarkastus Sjöman Oy:n toimiala on rakennusten korjausrakentamisen konsultointi. Toimintaamme kuuluvat mm. rakennusvahinkojen korjausrakennushankkeiden konsultointi asiakkaiden kanssa sovitulla tavalla. Erilaisten projektinjohtotehtävien toimeksiannot yrityksille ja yksityishenkilöille. Rakennusten tai niiden tekniikassa havaittujen virheiden ja puutteiden selvittelytehtävät, aina korjausrakentamisen konsultointiin saakka asiakkaiden toiveiden mukaisesti.

Selkeä ja muita huomioon ottava etenemistapa

Kokemuksemme mukaan eräs keskeinen tekijä hankkeen onnistumisen kannalta on selkeä ja tiivis yhteistyö kaikkien hankkeeseen kuuluvien osapuolten välillä. Näin toimimalla vältytään tilanteilta, joissa jokin hankkeeseen kuuluva osapuoli ei tiedä tarkalleen sen hetkistä hankkeen tilannetta. Selkeä ja selvästi muut huomioon ottava etenemistapa hankkeen eri osapuolten välillä luo parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Toimialamme

  • Rakennuttaminen ja valvonta
  • Muut rakennustekniset palvelut
  • Rakennusvahingot
  • Kiinteistötarkastukset

Tärkeintä toiminnassamme on asiakkaan tyytyväisyys.

Annamme referenssejä mielellään pyydettäessä

Hyvä yhteistyöverkosto alalla toimivien yrittäjien kanssa

Tehtyjen lukuisten hankkeiden ansiosta meillä on hyvä yhteistyöverkosto alalla toimivien yrittäjien kanssa, mikä osaltaan auttaa hankkeiden parhaiden lopputulosten saavuttamisessa.

Kun tarvitset asiantuntevaa ja vastuullista toimijaa rakennuksiin tai kiinteistöihin liittyvien korjausrakennushankkeiden läpivienneissä tai rakennusteknisten asioiden selvittelyissä ja toimivien ratkaisujen toteutuksessa, olemme sinua varten.

Hyvä yhteistyöverkosto alalla toimivien yrittäjien kanssa

Tehtyjen lukuisten hankkeiden ansiosta meillä on hyvä yhteistyöverkosto alalla toimivien yrittäjien kanssa, mikä osaltaan auttaa hankkeiden parhaiden lopputulosten saavuttamisessa.

Kun tarvitset asiantuntevaa ja vastuullista toimijaa rakennuksiin tai kiinteistöihin liittyvien korjausrakennushankkeiden läpivienneissä tai rakennusteknisten asioiden selvittelyissä ja toimivien ratkaisujen toteutuksessa, olemme sinua varten.

Toimialamme

Rakennuttaminen ja valvonta

Rakennus- tai korjausrakennushankkeiden rakennuttaminen ja valvonta esisuunnittelusta takuutarkastukseen saakka kaikkine asiakirjoineen.

Muut rakennustekniset palvelut

Projektiluonteisten hankkeiden läpivienti asiakkaiden toiveiden mukaisesti.

Mahdollisten rakennuksissa ja kiinteistöissä havaittujen puutteiden ja työvirheiden selvittelytehtävät.

Rakennusvahingot

Mm. vesi-, palo-, ja vastuuvahinkojen tarkastaminen ja raportointi tilaajalle.

Kiinteistötarkastukset

Asuntokauppaan liittyvät kuntotarkastukset.

Kiinteistötarkastus Sjöman Oy

Ota yhteyttä viereisellä yhteydenottolomakkeella tai soita meille numeroon 050 439 5255.

Voit myös lähettää meille sähköpostia osoitteeseen info@kiinteistotarkastus.fi

Yhteydenottolomake